Workshop plan for Next Step efteråret 2017

Workshop-plan for Next Step efteråret 2017

Der arbejdes gennem forløbet med fire overordnede dimensioner: Handling, Kreativitet, Omverdensrelation og Personlig indstilling (Fonden for Entreprenørskab, 2015) .

Læringsmålene for Next Step forløbet er udarbejdet med afsæt i Taksonomien fra Fonden for Entreprenørskab samt kvalifikationsrammen for videregående uddannelser i Danmark.