Professionstværfaglige fællesskaber i et Innovativt og entreprenant Væksthus

Projektet handler om at målrette undervisningen inden for innovation og entreprenørskab mod de studerendes egne virksomhedsinitiativer.

Målet er gennem sparring, mentorordning, networking og erfaringsudveksling, at få flere studerende til at arbejde mod en fuldtidsbeskæftigelse som selvstændig efter endt studie, og fremme den generelle entreprenante forståelse. Samtidigt er formålet også, at fremme foretagsomheden i den brede dannelsesmæssige forståelse, hvor de studerende også kan anvende de tillærte kompetencer, som intraprenører i en virksomhed, til socialøkonomisk virksomhed eller i relation til private virksomheder.

NEXT STEP er et praktisk rettet forløb, som sigter mod at sikre succes som entreprenør for den enkelte studerende efter endt studie. På akademiuddannelserne er der diverse forløb, hvor de studerende lærer at udvikle forretningsplaner, være innovative og udvikle koncepter. NEXT STEP skal være det forløb, hvor det for alvor kan testes om produktet/konceptet har mulighederne for at skabe en indtjening, samt om man kan kombinere fagligheder på tværs af professioner for derved at styrke og udvikle koncepter/produkter. Sideløbende fremmes den generelle entreprenante forståelse. De studerende vil igennem forløbet få undervisning og sparring fra entreprenørskabsundervisere fra UCN.

Formålet er:

  • At give den studerende mulighed for, at udvikle viden om at etablere virksomheder og arbejdspladser.
  • At give den enkelte studerende mulighed for, og redskaber til, at arbejde med intraprenørskab og entreprenørskab.
  • At give den studerende mulighed for personlig udvikling som entreprenør.
  • At give den studerende mulighed for styrkelsen af netværksrelationer inden for entreprenørskab.

Målet er, at uddanne til virkeligheden, hvor dette projekt vil være et vigtigt skridt på vejen. Ved at bringe de studerende sammen i et entreprenant væksthus er målet, at skabe de rette betingelser for, at de studerende finder sammen på tværs af professioner og herved udnytte forskellige faglige kompetencer til at løfte hinandens forretningsideer.

Forløbet vil  arbejde med udveksling af erfaringer og idéskabelse på tværs af faglige kompetencer samt netværksskabelse på tværs af uddannelser på UCN.

Next Step efteråret 2016

dream-team